Trustpilot - Gorenje

Näin käsittelemme henkilötietoja

Täten vahvistamme, että ostoksenne rekisteröintiin Gorenjen kotisivuilla liittyen olemme keränneet teistä asiakastietoja.

Siksi ilmoitamme tietosuoja-asetuksen1 artiklassa 13 edellytetyt tiedot.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Gorenje Group Nordic A/S on sinusta rekisteröimiemme henkilötietojen rekisterinpitäjä. Yhteystietomme:

Gorenje Group Nordic A/S
Julie Steiner
Sydvestvej 15, 3.
2600 Glostrup
Y-tunnus: 56216111
Puhelinnumero: 36721144
Sähköpostiosoite: marketing@gorenjegroup.com

Olemme valinneet tietosuojavaltuutetun. Hänen yhteystietonsa:

Mitja Kozar
Gorenje Group
Puhelinnumero: +386 3 899 1093
Sähköpostiosoite: Mitja.Kozar@gorenje.com

2. Henkilötietojen käsittelemisen tarkoitus ja oikeudelliset perusteet


Kerättyjä asiakastietoja käytetään asiakaspalvelutarkoituksiin esimerkiksi ylimääräisen takuun takaamiseksi ja/tai kampanjalahjojen lähettämiseksi.
Henkilötietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 pykälään b, jonka mukaan henkilötietojen käsitteleminen on sallittu laissa, jos se on välttämätöntä sopimuksen täyttämiseksi.

 

Lisäksi käsittelemme näitä henkilötietoja, jotta Gorenje antaa Trustpilot-ilmoituksia. Tällainen käsitteleminen perustuu tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 pykälään f, jonka mukaan henkilötietojen käsitteleminen on sallittu laissa, jos se on välttämätöntä rekisterinpitäjän laillisen intressin vuoksi, elleivät rekisteröidyn intressit ja oikeudet henkilötietojen suojaamiseen ole ensisijaisia.

Käsittelemisen perusteena olevat lailliset intressit liittyvät käyttäjätietoihin ja Gorenjen mahdollisuuksiin arvioida ja kehittää tuotteita sekä palveluita.

3. Henkilötietojen vastaanottaja

Luovutamme henkilötietosi seuraavalle tietojen käsittelijälle:

AV studio
d.o.o. Vojkova 52
Ljubliana
Slovenia
Puhelinnumero: +386 1 530 78 34

4. Tietojen säilyttämisen kesto


Säilytämme asiakastietoja niin kauan kuin se täyttämänne rekisteröinnin kohdalla on tarpeellista. Tämä tarkoittaa esimerkiksi takuun, kampanjan ja/tai reklamaatioajan kestoa. Mikäli olette tilanneet uutiskirjeen, asiakastiedot poistetaan vasta kun uutiskirje perutaan. 

5. Velvollisuus luovuttaa henkilötiedot

Asiakastietoja ei ole velvoitettu ilmoittamaan. Asiakastietojen rekisteröinti on kuitenkin edellytys ylimääräisen takuun ja/tai lahjakampanjan saamiseksi.

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on useita tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksia henkilötietojensa käsittelemiseen.

Jos haluat hyödyntää oikeuksiasi, ota yhteys meihin. Sinulla on seuraavat oikeudet:

• Oikeus tutustua tietoihisi (tietojensaamisoikeus)
Sinulla on oikeus saada tietää, mitä tietojasi käsittelemme, ja saada muitakin tietoja.

• Oikaisemisoikeus (oikaiseminen)
Sinulla on oikeus saada henkilötietojesi virheet korjattua.

• Oikeus poistaa
Tietyissä tapauksissa sinulla on oikeus saada henkilötietosi poistettua jo ennen kuin ne poistetaan käytäntömme perusteella.

• Oikeus rajoittaa käsittelemistä
Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelemistä. Jos sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelemistä, käsittelemme (säilyttämistä lukuun ottamatta) henkilötietojasi vain suostumuksellasi, paitsi jos niitä tarvitaan vaatimuksen esittämiseen oikeudessa tai sellaista vastaan puolustauduttaessa tai suojattaessa henkilöä tai yhteiskunnan kannalta tärkeitä intressejä.

• Oikeus esittää vastalause
Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus vastustaa lakiin perustuvaa tai meidän toimestamme tapahtuvaa henkilötietojesi käsittelemistä.

• Oikeus siirtää tiedot (tietojen siirtäminen)
Sinulla on oikeus tietyissä tilanteissa saada sinusta rekisteröidyt henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä saada ne siirrettyä toiselle rekisterinpitäjälle.

7. Oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle

Jos olet tyytymätön tapaan, jolla käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on oikeus tehdä valitus Datatilsynet-virastolle. Datatilsynet-viraston yhteystiedot ovat sen sivustolla osoitteessa www.datatilsynet.dk.

1Euroopan parlamentin ja neuvoston 27.4.2016 antama asetus (EU) 2016/679 fyysisten henkilöiden suojaamisesta henkilötietoja käsiteltäessä, tällaisten tietojen vapaasta vaihtamisesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta. Artiklan 13 kohdassa 1 säädetään, että rekisterinpitäjän on annettava rekisteröidylle tietoja tämän henkilötietojen keräämisestä.
 

Tilaa uutiskirjeemme